Repræsentantskabsmøde

2019  AOPA DMU   Årsberetning
                        Referat

         Protokol
 
2017 Årsberetning
        Protokol
 
        Protokol
 
2015 Årsberetning
        Protokol
 
 
 
 
DMU repræsentantskabsmøde
DMU ordinært repræsentantskabsmøde
lørdag den 22. april i Roskilde Flyveklub


På mødet blev Henning Romme velfortjent udnævnt til Æresmedlem i DMU.
Henning var ikke selv tilstede på mødet men diplomet er overrakt til Henning på hans bopæl.

I årsberetningen  kan du læse om DMU's mange aktiviteter gennem året - klik her

Protokollen - klik her
 
DMU repræsentantskabsmøde 2014
Viborg Flyveklub dannede rammerne for årets repræsentant-skabsmøde, som igen i år blev afholdt med stort fremmøde. 
Flere benyttede anledningen til at få luft under vingerne.  
 
 Foto: Knud Nielsen 

 
En stor tak til Viborg
Flyveklub og flyveplads, som havde sørget for alle de praktiske detalj-er og en stor hjælpende hånd i løbet af dagen. 
 
 
 
 


                                         Foto: Knud Nielsen
 
Efter et veloverstået møde og fyldte maver, fortalte Dieter Betz - pilot, forfatter, fotograf og eventyrer - om udpluk fra sit lange og oplevelsesrige liv med flyvning, krydret med eksempler
på hvorfor "Lykken ligger i luften". Det var et spændende indblik i flyvningens mange facetter og udfordringer. Dieter besidder stor humoristisk sans, så der blev grinet 
grundigt undervejs.
 
 

                                    Foto: Knud Nielsen
 

DMU repræsentantskabsmøde 2013
 
Fremmødet var stort på DMU's 30.repræsentantskabsmøde, 
som blev holdt på Herning Flyveplads den 20. april. 
 
 Foto: Knud Nielsen
 
Mange kom flyvende i det fine forårsvejr og der var sørget for gode mødefaciliteter og en fin forplejning ved hjælp fra Herning Motorflyveklub.  

Udover de faste punkter på dagsordenen fortalte Overlæge Susanne Josepsen, Trafik-styrelsen om de nye medical regler, et interessant og humoristisk krydret indlæg. 
 

 
FLYV redaktør, Rune Balle blev desværre forhindret, men vi håber på at Rune kommer og fortæller om FLYV i sin nye form ved næstkommende lejlighed.

Første gang i DMU's histore blev der udnævnt to æres-medlemmer:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fra venstre: Vagn Jensen, Louis Rovs Hansen og Knud Nielsen.
 Foto: Merete Strandberg

Louis Rovs Hansen - Sæby Flyveklub (kendt som Rovs)
Rovs har i en meget lang årrække ydet en fantastisk indsats både for DMU/KDA og for sin lokale flyveklub både som formand i den lokale klub, som sekretær i DMU’s bestyrelse og som medforfatter til Unionshåndbogen. Planlægning af DMU turen har også i flere år været en opgave som blev løst med megen ekspertise og var en overgang ved at skifte navn til Rovs Rejser.
 
Vagn Jensen - Randers Flyveklub
Vagn var en af stifterne af DMU og har faktisk uafbrudt siden været involveret i DMU, først i DMU’s bestyrelse i en lang årrække og siden i DMU Sport konkurrenceflyvning. Vagn har beklædt viseformandsposten og også en tid formandsposten i FAI CIAG og har arrangeret flere succesfulde verdensmesterskaber i Danmark. Vagn’s økonomiske talent har ved alle verdensmesterskaber i Danmark ført til et solidt overskud som nu kommer konkurrenceflyvningen til gode. Han har også været medlem af KDA’s bestyrelse i en årrække.
    
Protokol

 
DMU repræsentantskabsmøde 2012
Vojens/Skrydstrup Lufthavn var vært for DMU's repræsentant-skabsmøde, som indledtes med et spændende indblik i SAR og F16 operationer.
 
DMU's formand, Knud Nielsen's 10 års jubilæum, som formand for DMU, blev markeret. På vegne af DMU's bestyrelse roste Henning Romme Knud's præstation som formand for DMU gennem 10 år og fremhævede Knud's fremragende evne til fremsynethed og til at gyde olie på vandene, når det er nødvendigt, men også hans evne til at tage beslutninger og i høj grad at give andre i bestyrelsen råderum. Der var stående klapsalver.  Foto: Hjalmar Nielsen
 
Knud Nielsen takkede på vegne af DMU's bestyrelse Louis Rovs Hansen for sit store engagement i DMU's bestyrelse gennem de seneste 15 år. Knud takkede også John B. Madsen for et fremragende arbejde på kassererposten.  
 
Hent Protokol            Foto: Hjalmar Nielsen (Th: Knud Nielsen)
                     

DMU Arkiv
 
 
 

Protokol 2009Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 

Juni 2011
Indkaldelse
Protokol

Oktober 2011  
Indkaldelse (inkl. formandsmøde 2011)
 
 
Præsentation - motorflyvningen idag v/Henning Romme

Formandsmøde
 
 
Rererat 2011 - (jf. protokol for ekstraordinært
repræsentantkskabsmøde oktober 2011)
Bilag:

 
 
EASA

Part-FCL og Part MED
 
Implementering af Part-M på GA-området
EASA workshop
 
Proposed Airworthiness Directive (EASA PAD No. 10-010)
(fly seler) 
Operationelle krav (NPA 2009-02a-f)
Måske færre timer til dagflyvning

 
 
Trafikstyrelsen
Halvårsmøde
1_2012
 
BL 6-65
Bestemmelser om nationale certifikat-rettigheder, der ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 2042/2003, Part-66, AML
Høringssvar
klik her
Udkast til BL 6-65 klik her 

BL 7-16
Bestemmelser om særligt følsomme naturområder
KDA's kommentarer til Trafikstyrelsen
, klik her
BL 1-1, 1-2 og 1-3
Bestemmelser om vedligeholdelse af fly
Dansk Motorflyver Union har indsendt høringssvar på Trafikstyrelsens udkast til BL'er om vedligeholdelse af fly.
Høringssvar klik her
Bilag til høringsvaret klik her
BL 1-1, udg. 5 (udkast) klik her
BL 1-2, udg. 1 (udkast) klik her
BL 1-3, udg. 1 (udkast) klik her

BL 3-6, 3. udgave
Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste og tankanlæg.
 
BL 5-00, 1. udgave
Definitioner vedrørende flyoperationer.
DMU's høringssvar
 
Bestemmelser om VFR-flyvning med helikopter, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport.
 
Kontaktmøde mellem SLV og unionerne
Referat (17. november 2009)

 

Øvrige høringer
12. april 2010
Eurocontrol
KDA høringssvar (udarbejdet i samarbejde med bl.a. DMU)

----------------------------------------------------------


© Design-Line DanmarkLicensed by AOPA DMU V.5.4-1-2879515 
Velkommen Om AOPA DMU Bestyrelsen  Kontingent   Crew Card  Medlemsklubber  Æresmedlemmer  Arkiv  Vedtægter  BLIV MEDLEM Kontakt Unionshåndbog Generelt  Organisation  Forsikringer  Materiel - Vedligehold  Flyvevirksomhed  Uddannelse  Sport  Flyvesikkerhed  Medical   Blanketter-litteratur  Sprogtestvirksomhed Bestil sprogtest   Godkendelse   Håndbog  Instruktører  Skill Test - PPL/LAPL Bestil skill test   Kontrollanter  Internt - kontrollanter  Skill Test Formularer  PPL teori  AOPA DMU tur 2020 Wien  2019 Jersey  2018 Prag  2017 Jena/Weimar  2016 Tallinn  2015 Strasbourg  2014 Warszawa  2013 Görlitz  2012 Budweis  2011 Ålandsøerne  2005 Friderikshafen  2004 Krakov  2003 Bremerhafen  2001 Luxemborg  2008 Ashford  2002 Ausburg  Medlemsfordele Jeppesen Jeppview IFR  SkyDemon  HRS hotelbooking  Brændstof Afgiftsfri flyvning  Refusion  Refusion - udland  Afgiftssatser  Flyforsikring Kun for medlemmer DMU Tur 2017  Vejledning/Flyvesikkerhed Brug af tablet under flyvning  Birdstrike  Kaburatoris  VMC into IMC  Vinterflyvning  Flyets dokumenter  "Kaffe på kanden" Kalender Flyveplanlægning Køb & Salg Links Bestyrelsesside Arkiv - referater  Høringer   Budget  Div. mødereferater  Rejsegodtgørelse  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark