Bestilling af skill test
 
 1. Bestilling
  Aspiranten skal være medlem af AOPA DMU inden skill test.

  Flyveskolen aftaler skill test direkte med kontrollanten.
  Liste over kontrollanter - klik her

  Flyveskolen adviserer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) om skill test, med Cc til kontrollanten. Advisering sker til flighttestbookings@tbst.dk, i henhold til TBST's gældende frister.

  Med samme frist, som overfor TBST, adviserer Flyveskolen AOPA DMUs sekretariat om skill test, herunder: 
  • Dato og sted
  • Aspirantens navn og e-mail
  • Certifikattype - LAPL / PPL
  • Flyveskolens navn og kontaktperson
  • Kontrollantens navn
  • Vedlagt kopi af:
   - gyldig medical
   - gyldig teoriprøve
   - gyldig radiocert., inkl. sprogpåtegning
   - dokumentation for opfyldt timekrav
  Ovenstående sendes til info@motorflyvning.dk

  AOPA DMU tjekker hvorvidt kravene til aflæggelse af skill test er opfyldt og videresender ovenstående dokumentation til kontrollanten. 

  Ved spørgsmål om hvorvidt medsendte dokumentation er fyldestgørende, kontakter AOPA DMU både flyveskolen og kontrollanten.

 2. Betaling
  Gebyr på 600 kr. indbetales til AOPA DMU, med samme frist som advisering overfor TBST:
  • Nordea
  • Reg: 2500
  • Kto: 3496-405-691
  • Oplys aspirantens navn
  Kontrollantens transportomkostninger afregnes direkte mellem aspiranten og kontrollanten, med Statens højeste kørselstakst plus eventuel udgift til broafgift/færgebillet.

 3. Udsættelse / omprøve
  Udsættes skill test på grund af vejret og kontrollanten forinden udsættelsen, er mødt på flyvepladsen, dækker AOPA DMU kontrollantens transportomkostninger,
  jf. pkt. 2.

 4. Dokumentation
  Efter skill test indsender kontrollanten eller flyveskolen udfyldt skill test formular til TBST hurtigst muligt. Kopi af skill test formular eller oplysning om prøvens resultat sendes til AOPA DMU. 

 


© Design-Line DanmarkLicensed by AOPA DMU V.5.4-12-2893447 
Velkommen Om AOPA DMU Bestyrelsen  Kontingent   Crew Card  Medlemsklubber  Æresmedlemmer  Arkiv  Vedtægter  BLIV MEDLEM Kontakt Unionshåndbog Generelt  Organisation  Forsikringer  Materiel - Vedligehold  Flyvevirksomhed  Uddannelse  Sport  Flyvesikkerhed  Medical   Blanketter-litteratur  Sprogtestvirksomhed Bestil sprogtest   Godkendelse   Håndbog  Instruktører  Skill Test - PPL/LAPL Bestil skill test   Kontrollanter  Internt - kontrollanter  Skill Test Formularer  PPL teori  AOPA DMU tur 2020 Wien  2019 Jersey  2018 Prag  2017 Jena/Weimar  2016 Tallinn  2015 Strasbourg  2014 Warszawa  2013 Görlitz  2012 Budweis  2011 Ålandsøerne  2005 Friderikshafen  2004 Krakov  2003 Bremerhafen  2001 Luxemborg  2008 Ashford  2002 Ausburg  Medlemsfordele Jeppesen Jeppview IFR  SkyDemon  HRS hotelbooking  Brændstof Afgiftsfri flyvning  Refusion  Refusion - udland  Afgiftssatser  Flyforsikring Kun for medlemmer DMU Tur 2017  Vejledning/Flyvesikkerhed Brug af tablet under flyvning  Birdstrike  Kaburatoris  VMC into IMC  Vinterflyvning  Flyets dokumenter  "Kaffe på kanden" Kalender Flyveplanlægning Køb & Salg Links Bestyrelsesside Høringer   Budget  Div. mødereferater  Rejsegodtgørelse  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark