Æresmedlemmer

Louis Rovs Hansen - Sæby Flyveklub (kendt som Rovs)

Rovs har i en meget lang årrække ydet en fantastisk indsats både for DMU/KDA og for sin lokale flyveklub både som formand i den lokale klub, som sekretær i DMU’s bestyrelse og som medforfatter til Unionshåndbogen. Planlægning af DMU turen har også i flere år været en opgave som blev løst med megen ekspertise og var en overgang ved at skifte navn til Rovs Rejser.Vagn Jensen - Randers Flyveklub

Vagn var en af stifterne af DMU og har faktisk uafbrudt siden været involveret i DMU, først i DMU’s bestyrelse i en lang årrække og siden i DMU Sport konkurrenceflyvning. Vagn har beklædt viseformandsposten og også en tid formandsposten i FAI CIAG og har arrangeret flere succesfulde verdensmesterskaber i Danmark. Vagn’s økonomiske talent har ved alle verdensmesterskaber i Danmark ført til et solidt overskud som nu kommer konkurrenceflyvningen til gode. Han har også været medlem af KDA’s bestyrelse i en årrække.


Henning Romme - Lolland-Falster Motorflyveklub

Henning har ydet en uvurderlig mangeårig indsats for at fremme vilkårene for privatflyvningen. Han har været et ressourcestærkt bestyrelsesmedlem i AOPA DMU gennem flere år og en meget aktiv instruktør, bl.a. i sin lokale flyveklub. Henning har også spillet en meget central rolle i bl.a. etablering af AOPA DMU's kontrollantordning og Approved Training Organisation (ATO).  Henning afgik ved døden den 21.11.2019.
Æret være hans minde

© Design-Line DanmarkLicensed by AOPA DMU V.5.4-7-2971860 
Velkommen Om AOPA DMU Bestyrelsen  Kontingent   Crew Card  Medlemsklubber  Æresmedlemmer  Arkiv  Vedtægter  Luftsport Danmark  BLIV MEDLEM Kontakt Unionshåndbog Generelt  Organisation  Forsikringer  Materiel - Vedligehold  Flyvevirksomhed  Uddannelse  Sport  Flyvesikkerhed  Medical   Blanketter-litteratur  Sprogtestvirksomhed Bestil sprogtest   Godkendelse   Håndbog  Instruktører  Brændstof Afgiftsfri flyvning  Refusion  Afgiftssatser  AOPA DMU tur 2020 Wien  2019 Jersey  2018 Prag  2017 Jena/Weimar  2016 Tallinn  2015 Strasbourg  2014 Warszawa  2013 Görlitz  2012 Budweis  2010 Koblenz  2009 Dubnica  2007 Gotland  2006 Amiens  2005 Friderikshafen  2004 Krakov  2003 Bremerhafen  2001 Luxemborg  2008 Ashford  2002 Ausburg  Skill Test - PPL/LAPL Bestil skill test   Kontrollanter  Skill Test Formularer  PPL teori  Medlemsfordele Jeppesen   SkyDemon  HRS hotelbooking  Flyforsikring Nyhedsbreve  Kun for medlemmer Vejledning/Flyvesikkerhed Brug af tablet under flyvning  Birdstrike  Kaburatoris  VMC into IMC  Vinterflyvning  Flyets dokumenter  ELT fejlaktivering  Kalender Flyveplanlægning Køb & Salg Links Bestyrelsesside Arkiv - referater  Høringer   Div. mødereferater  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark