Brændstof 
Med virkning pr. 1. oktober 2008 ophævede SKAT i henhold til et EU direktiv afgiftsfritagelsen for flybrændstof, der ikke anvendes erhvervsmæssigt.
Dansk Motorflyver Union har i samarbejde med Kongelig Dansk Aeroklub og de øvrige unioner deltaget aktivt i høringsfasen og det har resulteret i, at der blev indført visse undtagelser i lovningen, bl.a. til fordel for mange PPL piloter. 
 
NB! 
I lovgivningen er der ikke krav om, at man har virksomhed med CVR nummer for at ansøge om refusion af afgift. I visse tilfælde har SKAT sat krav herom, men i alle tilfælde er sagerne blevet omstødt.
Refusion af brændstofafgift er ikke afhængig af luftfartøjstypen, luftfartøjets ejerforhold eller brændstoftypen – udelukkende flyvningens art
 
Hvilke former for flyvning er undtaget for afgift?
Kongelig Dansk Aeroklub har udabejdet en retningsvisende vejledning til sine medlemsunioner som beskriver hvilke former for flyvning, som er undtaget for afgiften. Visse problemstillinger har været vendt med SKAT. Der er imidlertidig områder, som Kongelig Dansk Aeroklub og SKAT tolker forskelligt. Læs vejledningen på KDA's hjemmeside (vælg menuen "brændstofafgifter") klik HER 
Se afgiftsatserne HER  (kun for medlemmer)
 
Hvordan anmoder jeg om bevilling og refusion?
Dansk Motorflyver Union har udarbejdet en vejledning til anmodning om bevilling og ansøgning om tilbagebetaling af brændstofafgift til sine medlemmer, klik HER,(kun for medlemmer)
Hent Skema til udbetaling, Klik HER. (kun for medllemmer)
 
Status - udland
Status på de forskellige landes håndtering af fuelafgifter -
Klik her (kun for medlemmer)
 
Brændstofafgiften har sin egen arbejdsgruppe
Dansk Motorflyver Union deltager aktivt i Kongelig Dansk Aeroklub's ad-hoc arbejdsgruppe, der behandler spørgsmål og sager i forbindelse med brændstofafgiften. 

Gruppens opgaver er, at fortsætte med at udarbejde strategi og retningslinier for håndtering af de problemstillinger, der er affødt af den ændrede lovgivning på området, samt at danne sig et samlet overblik over problemstillingerne.
Der er set flere eksempler på, at SKAT fortolker lovgivningen på området meget forskelligt, samt sager hvor SKAT i første omgang har afvist anmodning om tilbagebetaling, men efter kontakt med KDA's arbejdsgruppe har valgt at omgøre den forkerte afgørelse. Det er yderst vigtigt, at der reageres på disse forkerte afgørelser, så alle der har ret til tilbagebetaling af afgiften får det.
 
Medlemmer som har brug for vejledning eller bistand i forbindelse med anmodning om bevilling eller ansøgning om tilbagebetaling af afgiften, opfordres til at kontakte Dansk Motorflyver union.

Dansk Motorflyver Union opfordrer alle, som har fly, der anvender afgiftspligtigt brændstof, med ret til tilbagebetaling af afgiften, til at anmode SKAT om bevilling med virkning fra 1. oktober 2008.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har ret til tilbagebetaling af afgiften og hvordan du ansøger herom, så kontakt Dansk Motorflyver union.  © Design-Line DanmarkLicensed by Dansk Motorflyver Union V.5.4-37-2495801 
Velkommen Om DMU BLIV MEDLEM  Bestyrelsen  Kontingent  Crew Card  Medlemsklubber  Æresmedlemmer  Arkiv  Vedtægter  DMU sport  Kontakt Unionshåndbog Generelt  Organisation  Forsikringer  Materiel - Vedligehold  Flyvevirksomhed  Uddannelse  Sport  Flyvesikkerhed  Medical   Blanketter-litteratur  PPL prøver / teori Bestil Skill Test  Kontrollanter  Internt - kontrollanter  Formularer  PPL teori  Registered Facility  Seneste nyheder  Medlemsfordele Dansk Fuels Aviation kort  Jeppesen Jeppview IFR  SkyDemon  HRS hotelbooking  Brændstof Afgiftsfri flyvning  Refusion  Refusion - udland  Afgiftssatser  Nyhedsbreve  Arkiv   Møder  CAMO Vejledning om CAMO  Forsikring Kun for medlemmer DMU Tur 2017  Vejledning Birdstrike  Kaburatoris  VMC into IMC  Sprogtest  Stevns Klint   Vinterflyvning  Flyets dokumenter  ELT fejlaktivering  Security  DMU tur 2017 Jena/Weimar  2016 Tallinn  2015 Strasbourg  2014 Warszawa  2013 Görlitz  2012 Budweis  2011 Ålandsøerne  2010 Koblenz  2009 Dubnica  2008 Ashford  2007 Gotland  2006 Amiens  2005 Friderikshafen  2004 Krakov  2003 Bremerhafen  2002 Ausburg  2001 Luxemborg  "Kaffe på kanden" Kalender EM i gummistøvlekast  Flyveplanlægning Køb & Salg Links Bestyrelsesside Arkiv - referater  Høringer   Budget  Div. mødereferater  Rejsegodtgørelse  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark