DMU Fly i Dubnica
 
DMU repræsentantskabsmøde
DMU ordinært repræsentantskabsmøde
lørdag den 22. april i Roskilde Flyveklub


På mødet blev Henning Romme velfortjent udnævnt til Æresmedlem i DMU.
Henning var ikke selv tilstede på mødet men diplomet er overrakt til Henning på hans bopæl.

I årsberetningen  kan du læse om DMU's mange aktiviteter gennem året - klik her

Protokollen - klik her
 
Nyhedsbrev

Støttemulighed for installation af 8,33 kHz radio 

Registrer dig allerede nu, så du står først i køen til 20% refusion af udgifterne til en ny 8,33 kHz radio som f.eks. den her. (Forudsætter at konsortiet får tildelt støtte, læs mere på ovenstående link).
 
 
 
DMU og AOPA udsender fælles nyhedsbreve til alle medlemmer, der har oplyst e-mail. Modtager du ikke nyhedsbrevene
opfordrer vi dig til at logge ind og tjekke dine kontakt-oplysninger (på siden her i øverste højre hjørne) eller kontakte sekretariatet.
 
Se nyhedsbrevene her
 
Indberetning af flyvetimer og landinger
Er du ejer af et dansk registreret luftfartøj, er du pligtig til årligt at indberette flyvetimer og landinger.
 
 
DMUtur 2017
Der er i øjeblikket tilmeldt 100 deltagere, så turen er fuld booket.

Man kan optages på venteliste ved at indbetale kr.450,- som hidtil, så kommer man i betragtning i den rækkefølge man er optaget på ventelisten, hvis der er frameldinger.
Hvis man er på venteliste og ikke kommer med tilbagebetales depositum.

Se detaljer om turen her   
 
 
Godtgørelse af afgift på flybrændstof
Vi erfarer i disse dage at medlemmer med en bevilling til tilladelse til afgiftsgodtgørelse modtager et brev fra SKAT, hvor SKAT stiller forslag om at tilbagekalde tilladelsen.

I mange tilfælde vil man fortsat kunne opnå afgiftsfritagelse.
Det afgørende for fortsat at opnå afgiftsfritagelse er at flyvningen direkte tjener til levering af en tjenesteydelse mod vederlag.

Har du modtaget brev fra SKAT om forslag til tilbagekaldelse af tilladelsen og du mener du fortsat er berettiget til afgiftsfritagelse, er det vigtigt at du reagerer og gør indsigelse mod at bevillingen trækkes tilbage.

Læs mere her
 

 Stauning Lufthavns fremtid?  

Naturstyrelsen har offentliggjort forslag til kommuneplantillæg til Ringkøbing-Skjern kommune om opførsel af 4 forsøgsvindmøller på 200 meters højde ved Velling Mærsk, få kilometer nord for Stauning Lufthavn.

Forslaget vil medføre en alvorlig forringelse af flyvesikkerheden og kraftigt reducere anvendeligheden af Stauning Lufthavn.

Risikovurderingen er behæftet med alvorlige fejl og mangler og når Trafikstyrelsen konkluderer, at en gennembrydning på omtrent 150 meter af de internationalt definerede beskyttelsesflader for en lufthavn (ICAO Annex 14 fladerne) ikke har negative konsekvenser for flyvesikkerheden, så må der stilles alvorligt spørgsmålstegn ved Trafikstyrelsens varetagelse af samme.

Med denne nye tilgang fra Trafikstyrelsens side er ikke blot flyvesikkerheden i fare - også en stor del af Danmarks provinsflyvepladser må anses for at være i overhængende fare for at blive reduceret til ”hobby-flyveplader” uden udviklingspotentiale.


Læs mere her

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyheder
16-05-17
Som DMU/DULFU medlem kan du få rabat på SkyDemon licens.
Læs mere her
Afventer pt. 7 bestillinger
26-04-17
GA Service afholder Garmin seminar. Gratis for deltagere. 
Klik her
17-03-17
KDA aflyser Luftsportens Dag.
Klik her
13-03-17
Seneste nyt fra Havarikommissionen.
Klik her 
10-01-17
Seneste nyt fra Havarikommissionen.
Klik her
02-11-16
Referat fra DMU's formandsmøde hvor der bl.a. blev orienteret om de nye OPS regler. Klik her
04-10-16
I EPFU News Flash kan du læse om regelarbejdet i EASA, bl.a. arbejdet med flyvetræning udenfor en ATO. Klik her
15-09-16
Seneste nyt fra Havarikommissionen. Klik her
11-11-16
Som DMU og Dulfu medlem kan du få rabat på SkyDemon licens.
Læs mere her
Afventer pt. 7 bestillinger
22-08-16
Blokhus havde i weekenden arrangeret fly in på strandet, hvor 19 fly landede. Se indslag fra TV2 Nord her
11-05-16
Naviar har udgivet PDF folder med information og  vejledning om flyvning i dansk luftrum. Klik her
27-04-16
Seneste nyt fra Havarikommissionen
Klik her
06-04-16
Læs seneste nyt fra DMU her
07-03-16
Senest nyt fra European Powered Flying Union. Klik her
21-12-15
Krav til VFR flyvning om natten lempes i ny AIC. Klik her
17-11-15
Nye regler for hændelses-rapportering. Klik her
12-10-15
Forbud mod opsendelse af skylanterner uden tilladelse. Klik her

© Design-Line DanmarkLicensed by Dansk Motorflyver Union V.5.4-26-2047083 
Velkommen Om DMU BLIV MEDLEM  Bestyrelsen  Kontingent  Crew Card  Medlemsklubber  Æresmedlemmer  Arkiv  Vedtægter  DMU sport  Kontakt Unionshåndbog Generelt  Organisation  Forsikringer  Materiel - Vedligehold  Flyvevirksomhed  Uddannelse  Sport  Flyvesikkerhed  Medical   Blanketter-litteratur  PPL prøver / teori Bestil Skill Test  Kontrollanter  Internt - kontrollanter  Formularer  PPL teori  Registered Facility  Seneste nyheder  Medlemsfordele Dansk Fuels Aviation kort  Jeppesen Jeppview IFR  SkyDemon  HRS hotelbooking  Brændstof Afgiftsfri flyvning  Refusion  Refusion - udland  Afgiftssatser  Nyhedsbreve  Arkiv   Møder  CAMO Vejledning om CAMO  Forsikring Kun for medlemmer Vejledning Birdstrike  Kaburatoris  VMC into IMC  Sprogtest  Stevns Klint   Vinterflyvning  Flyets dokumenter  ELT fejlaktivering  Security  DMU tur 2017 Jena/Weimar  2016 Tallinn  2015 Strasbourg  2014 Warszawa  2013 Görlitz  2012 Budweis  2011 Ålandsøerne  2010 Koblenz  2009 Dubnica  2008 Ashford  2007 Gotland  2006 Amiens  2005 Friderikshafen  2004 Krakov  2003 Bremerhafen  2002 Ausburg  2001 Luxemborg  "Kaffe på kanden" Kalender EM i gummistøvlekast  Flyveplanlægning Køb & Salg Links Bestyrelsesside Arkiv - referater  Høringer   Budget  Div. mødereferater  Rejsegodtgørelse  DMU ATO ATO Manualer  Instruktører  Luftfartøjer  Faciliteter  Andre manualer  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark