DMU Fly i Dubnica
  
Danmarkshistoriens største inddragelse af luftrum
En »historisk« sag om vennetjenester, fly og droner vækker skarp kritik på Christiansborg: »Hvad fanden er der galt i den styrelse?«

Sådan lyder overskriften i Berlingske Tidende den 23/9-20, der de seneste dage har zoomet ind på Trafikstyrelsens sagsbehandling af en ny drone-korridor, som indebærer nye restriktionsområder for GADronekorridoren udgør udgør 150 km barriere mellem landsdelene af et hidtil uset omfang. Området er blevet tildelt et privat drone firma, der skal bruge det til testflyvning med droner. Korridoren er godkendt af Trafikstyrelsen på rekordtid, på trods af AOPA DMUs og andre aktørers advarsler om både trafikale og flyvesikkerhedsmæssige udfordringer.

Læs mere og se link til artiklerne her


 

AOPA DMU Safety Day 2020
            
       Klik på billedet (youtube video). Et godt eksempel på
        et af Safety dagens emner om performance, i teori og    
        praksis.

Lørdag den 19. september 2020
Herning Flyveplads


AOPA DMU gentager succesen fra sidste år, med en dag i flyvesikkerhedens tegn.

I år med fokus på start/ landing, i teori og praksis, og radio fraseologi.

Vi håber at se dig til en forhåbentlig lærerig og hyggelig dag på Herning Flyveplads.

Arrangementet afholdes i henhold til restriktionerne, som følge af Covid-19.

Tilmeldingsfristen er den 15. september.

Klik på nedenstående links:


Arrangører:
Paul Harrison - mobil 61 73 60 67, ph@aopa.dk

Henrik Værø
     COVID-19 - HUSK forlængelse INDEN din rettighed udløber
Situationen med COVID-19 kan betyde, at piloter kommer i problemer med at aflægge prøve, vedligeholde sine rettigheder og holde sin medical gyldig.

Hvis du har rettigheder, der udløber, som på grund af COVID-19 ikke kan fornys på normal vis, er det vigtigt at du får lavet en administrativ forlængelse INDEN din rettighed udløber - hvis ikke bortfalder muligheden for forlængelse.

Læs mere i vores nyhedsbrev - klik her


 
      
Indberetningssystem risikerer at blive undergravet
EU Kommissionen har sendt den europæiske udgave af obligatorisk indberetning i høring. Det europæiske indberetningssystem er delvist inspireret af den danske BL 8-10, som fungerede godt og beskyttede de piloter, der indberettede hændelser. Beskyttelsen af piloten, er desværre betydelig ringere efter de nye EU-regler.

Trafikstyrelsen har også haft emnet i høring. De foreslår, at EU-reglerne skal udbredes til at gælde alle former for indberetninger - også de der i dag ikke er omfattet af EU-reglerne. Høringen redegør netop for, at piloter som er sikret straffrihed i dag, ikke er det under de nye EU-regler.

Læs mere her

Du finder tidligere nyhedsmails fra AOPA DMU via dette linkLettere adgang til vejroplysning og trafikinformationer
AOPA DMU har indgået et samarbejde med Air Support A/S om et forsøgsprojekt med etablering af et netværk af jordbaserede UAT-sendere (Universel Access Transceivers).


UAT-senderne udsender vejroplysninger i form af vejrradarbilleder, TAF og METAR.
Air Support A/S er blandt de første, udenfor USA, til at etablere et UAT set-up. Det er i prøvefasen og der bliver opgraderet løbende.
Læs mere her

Du finder alle nyhedsbreve fra AOPA DMU via dette link


      
Brug af tablet under flyvning
På baggrund af de nye EU-regler om brug af Electronic Flight Bag (EFB)/Tablets, som trådte i kraft i juli 2019, har AOPA DMU udarbejdet en vejledning om brug af tablet under flyvning.

Det er vigtigt, at tablet er monteret korrekt, uden løse kabler, som kan forstyrre under flyvningen. Flyttes eller afmonteres tablet fra sin holder under flyvning, på grund af f.eks. turbulens, manøvrering eller anden handling, skal piloten sikre, at den ikke karambolerer med styre-tøjet eller øvrig betjening af flyet.
 Sundhedsforsikring til medlemmer
AOPA DMU har, i samarbejde med Tryg, indgået en fordelagtig aftale om sundhedsforsikring til medlemmer. Tilbuddet gælder også medlemmers ægtefælle/samlever.

Læs mere om aftalen her


 

Sydfyn Tåsinge reddet og fremtidssikret

I foråret 2018 skrev vi om at AOPA og DMU var gået aktivt ind i kampen for bevarelse af Sydfyn Tåsinge Flyveplads, da spareplaner i Svendborg Kommune foreslog en lukning af flyvepladsen, som ville betyde store tab for den private- og erhvervsmæssige flyvning og turismen. Læs tidligere nyhedsmail her.

Budgetforhandlingerne i Svendborg Kommune er nu afsluttet og politikerne har givet en mundtlig tilkendegivelse af at Sydfyn Tåsinge Flyveplads ikke "blot" er reddet fra lukning, men også fremtidssikret i en såkaldt 20-årig råderetsaftale for flyvepladsens brugere. Politikerne er enige om, at flyvepladsen har potentiale til vækst og udvikling. Politikerne håber på, at den 20-årige råderet resulterer i at investorer, erhvervsliv og fonde vil investere i bl.a. asfaltering af nuværende bane, så flyvepladsen bliver anvendelig hele året.

Derudover blev følgende besluttet:
2019 - et uændret årligt driftstilskud på 540.000 kr. bibeholdes.
2020-22 driftstilskuddet beskæres med 200.000 kr. til 340.000 kr. årligt.

Denne sag viser i al sin tydelighed vigtigheden af, at GA- og privatflyvningen står sammen om at skabe de bedst mulige vilkår.


 


 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyheder / Facebook
05-10-20
Ny brochure sendes til klubberne.
Kan også ses her
10-09-20
Copenhagen Information står til mulighed nedlukning.

Vi har brug for jeres historier/meninger.

Læs mere her
08-09-20
Seneste nyt fra EPFU
01-09-20
Seneste nyt fra EPFU.
Læs her

03-06-20
Seneste nyt fra EPFU.
Læs her
27-04-20
Hvis din rettighed og/eller en frist udløber og ikke kan fornys på normal vis, pga. COVID-19 situationen, er det vigtigt at du fore-tager forlængelse INDEN udløb.
Læs mere her

07-04-20
Seneste nyt fra EPFU
Læs her
31-03-20
Repræsentantskabs-
møde udsættes pga. COVID-19. Læs her
17-03-20
Seneste nyheder fra vores europæiske paraplyorganisation EPFU
Læs mere her
02-03-20
AOPA DMU repræsentantskabs-
møde, d. 3. maj.
Læs mere her
18-02-20
Indbydelse til info-aften om UAT, et nyt værktøj til GA-flyvningen.

Læs mere her

10-02-20
På vej mod Acro-rating og sikker flyvning?
Læs mere her
11-11-19
AOPA DMU tur 2020
Læs mere her
31-10-19
Alaska - et eventyrland
Foredrag af Thomas Jøhnk og Lennart Wahl - klik her
10-10-19
På baggrund af de nye EU regler om brug af tablet under flyvning, har AOPA DMU udarbejdet en vejledning - Læs mere her
05-09-19
Seneste nyt fra IAOPA, læs bl.a. om:

- Jeppesen rabat
- Flyvesikkerhed
- Kommercielle drone operationer m.m.

Klik her

© Design-Line DanmarkLicensed by AOPA DMU V.5.4-2-2907381 
Velkommen Om AOPA DMU Bestyrelsen  Kontingent   Crew Card  Medlemsklubber  Æresmedlemmer  Arkiv  Vedtægter  BLIV MEDLEM Kontakt Unionshåndbog Generelt  Organisation  Forsikringer  Materiel - Vedligehold  Flyvevirksomhed  Uddannelse  Sport  Flyvesikkerhed  Medical   Blanketter-litteratur  Sprogtestvirksomhed Bestil sprogtest   Godkendelse   Håndbog  Instruktører  Skill Test - PPL/LAPL Bestil skill test   Kontrollanter  Internt - kontrollanter  Skill Test Formularer  PPL teori  AOPA DMU tur 2020 Wien  2019 Jersey  2018 Prag  2017 Jena/Weimar  2016 Tallinn  2015 Strasbourg  2014 Warszawa  2013 Görlitz  2012 Budweis  2011 Ålandsøerne  2010 Koblenz  2005 Friderikshafen  2004 Krakov  2003 Bremerhafen  2001 Luxemborg  2008 Ashford  2002 Ausburg  Medlemsfordele Jeppesen Jeppview IFR  SkyDemon  HRS hotelbooking  Brændstof Afgiftsfri flyvning  Refusion  Refusion - udland  Afgiftssatser  Flyforsikring Kun for medlemmer DMU Tur 2017  Vejledning/Flyvesikkerhed Brug af tablet under flyvning  Birdstrike  Kaburatoris  VMC into IMC  Vinterflyvning  Flyets dokumenter  Kalender Flyveplanlægning Køb & Salg Links Bestyrelsesside Høringer   Budget  Div. mødereferater  Rejsegodtgørelse  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark