DMU Fly i Dubnica
 
Seneste nyt fra AOPA DMU
 
-vejr og notams trafikinformation i cockpittet
-politisk medvind til AOPA DMU i cloud brake procedure projekt
-omkostningsdeling v flyvning med passagerer - sag frafaldet
-overflyvning af industriområde m helikopter - sag frafaldet
-Pilot Day
-VFR kort i trykt udgave
 
 

 
Nytårshilsen

Nytårshilsen fra Formanden

Kære alle medlemmer af AOPA DMU

Det forløbne år har været præget af megen travlhed ikke mindst med fusionen af AOPA og DMU som har ført til at motorflyningen står endnu stærkere både nationalt og internationalt. Vi kan ligeledes notere flere gode resultater  bl. a. på vores langvarige arbejde på GPS anflyvninger som nu ser ud til snart at komme til verden efter at vi har formået at udvikle politisk pres. Der er flere positive nyheder som udsendes i separat nyhedsbrev til alle medlemmer. Mange problemer tårner sig op også i det kommende år, så nytten af en stærk organisation bliver ikke mindre vigtig.
2018 har som de tidligere år været præget af for lidt flyvning for mange piloter som derfor bliver "rustne". Opfordringen skal være at bruge de få timer til meningsfuld flyvning så man bevarer rutinen f. eks. ved at deltage i DMU sports konkurrencer, det er sjovt at flyve konkurrence flyvning og giver god træning. Kig på DMU Sports hjemmeside Klik her

I og jeres familier ønskes et Godt Nytår med masser af sikker flyvning i 2019

Knud Nielsen

 
 
Sydfyn Tåsinge reddet og fremtidssikret

I foråret 2018 skrev vi om at AOPA og DMU var gået aktivt ind i kampen for bevarelse af Sydfyn Tåsinge Flyveplads, da spareplaner i Svendborg Kommune foreslog en lukning af flyvepladsen, som ville betyde store tab for den private- og erhvervsmæssige flyvning og turismen. Læs tidligere nyhedsmail her.

Budgetforhandlingerne i Svendborg Kommune er nu afsluttet og politikerne har givet en mundtlig tilkendegivelse af at Sydfyn Tåsinge Flyveplads ikke "blot" er reddet fra lukning, men også fremtidssikret i en såkaldt 20-årig råderetsaftale for flyvepladsens brugere. Politikerne er enige om, at flyvepladsen har potentiale til vækst og udvikling. Politikerne håber på, at den 20-årige råderet resulterer i at investorer, erhvervsliv og fonde vil investere i bl.a. asfaltering af nuværende bane, så flyvepladsen bliver anvendelig hele året.

Derudover blev følgende besluttet:
2019 - et uændret årligt driftstilskud på 540.000 kr. bibeholdes.
2020-22 driftstilskuddet beskæres med 200.000 kr. til 340.000 kr. årligt.

Denne sag viser i al sin tydelighed vigtigheden af, at GA- og privatflyvningen står sammen om at skabe de bedst mulige vilkår.


 
AIC fjerner PPR krav om brand- og redning for GA
Da de nye EU krav til brand- og redningstjeneste blev indført, skabte det vanskeligheder for de flyvepladser, der er omfattet af EU reglerne og som nu blev tvunget til at stille fuldt brand-og redningsberedskab til rådighed, for selv mindre GA fly. Det førte i praksis til krav om PPR, indskrænkede muligheder og høje omkostninger for at anvende de større provinsflyvepladser.
 
Med AIC A 02/18 har TBBST nu imødekommet vores ønske om en undtagelse for visse former for operationer.

Læs mere her

 
Forslag om danske særregler droppes
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen dropper forslag om danske særregler.
 
Især helikopter ejere/piloter, men også andre luftrumsbrugere, kan glæde sig over at TBST har valgt at følge DMU og AOPAs hørings-kommentarer.

Læs mere her
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyheder / Facebook
05-02-19
Har du husket at indberette dine flyvetimer og landinger? 
Link til AIC og virk.dk - klik her

05-02-19
DMU AOPA og DULFU
medlemmer kan få rabat på SkyDemon licens.
Læs mere her
Afventer 8
bestillinger
Seneste oplyste pris er 850,- kr.
22-01-19
Kom til "Pilot Day" den 25.-26. maj. Det bliver et par spændende dage med blanding af praktisk flyvning, ny viden og hyggeligt samvær.
Læs mere i seneste nyhedsbrev - klik her
14-01-19
AOPA DMUtur 2019 er nu åben for tilmelding - Klik her
20-12-18
EASA søger VFR piloter til at deltage
i et simulator
eksperiment.
Læs AOPA DMU's seneste nyhedsbrev her
04-10-18
Seneste nyt Havarikommissionen. Havari på Vejrø. 
Klik her
02-10-18
Seneste nyt fra European Powered Flying Union (EPFU).
Klik her
14-08-18
Nyhedsbrev fra European Powered Flying Union. Læs nyt fra bl.a. EASA. Klik her
21-06-18
Forbedret medlems-rabat på Dansk Fuels Aviation kort. Klik her
14-05-18
Seneste nyt fra Havarikommissionen. Klik her
15-03-18
Seneste nyt fra Havarikommissionen.
Alvorlig hændelse med Cessna 182 TR. Læs her 
01-03-18
Seneste nyt fra Havarikommissionen.
Alvorlig hændelse med motorfly på EKVD. Læs her

© Design-Line DanmarkLicensed by AOPA DMU V.5.4-8-2675316 
Velkommen Om AOPA DMU BLIV MEDLEM  Bestyrelsen  Kontingent  Crew Card  Medlemsklubber  Æresmedlemmer  Arkiv  Vedtægter  DMU sport  Kontakt Unionshåndbog Generelt  Organisation  Forsikringer  Materiel - Vedligehold  Flyvevirksomhed  Uddannelse  Sport  Flyvesikkerhed  Medical   Blanketter-litteratur  PPL prøver / teori Bestil Skill Test  Kontrollanter  Internt - kontrollanter  Formularer  PPL teori  Registered Facility  Seneste nyheder  Medlemsfordele Dansk Fuels Aviation kort  Jeppesen Jeppview IFR  SkyDemon  HRS hotelbooking  AOPA DMU tur 2019 Jersey  2018 Prag  2017 Jena/Weimar  2016 Tallinn  2015 Strasbourg  2014 Warszawa  2013 Görlitz  2012 Budweis  2011 Ålandsøerne  2010 Koblenz  2009 Dubnica  2007 Gotland  2006 Amiens  2005 Friderikshafen  2004 Krakov  2003 Bremerhafen  2001 Luxemborg  2008 Ashford  2002 Ausburg  Brændstof Afgiftsfri flyvning  Refusion  Refusion - udland  Afgiftssatser  Nyhedsbreve  Arkiv   Kalender CAMO Vejledning om CAMO  Forsikring Kun for medlemmer DMU Tur 2017  Vejledning Birdstrike  Kaburatoris  VMC into IMC  Sprogtest  Stevns Klint   Vinterflyvning  Flyets dokumenter  ELT fejlaktivering  Security  "Kaffe på kanden" Flyveplanlægning Køb & Salg Links Bestyrelsesside Arkiv - referater  Høringer   Budget  Div. mødereferater  Rejsegodtgørelse  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark