DMU Fly i Dubnica
 
DMU Repræsentantskabsmøde

DMU indkalder til Ordinært Repræsentantskabsmøde den 16. april i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, hvor sekretariatet har til huse.

Indkaldelse og årsberetning
 
Godtgørelse af afgift på flybrændstof
Vi erfarer i disse dage at medlemmer med en bevilling til tilladelse til afgiftsgodtgørelse modtager et brev fra SKAT, hvor SKAT stiller forslag om at tilbagekalde tilladelsen.

I mange tilfælde vil man fortsat kunne opnå afgiftsfritagelse.
Det afgørende for fortsat at opnå afgiftsfritagelse er at flyvningen direkte tjener til levering af en tjenesteydelse mod vederlag.

Har du modtaget brev fra SKAT om forslag til tilbagekaldelse af tilladelsen og du mener du fortsat er berettiget til afgiftsfritagelse, er det vigtigt at du reagerer og gør indsigelse mod at bevillingen trækkes tilbage.

Læs mere her
 

 Stauning Lufthavns fremtid?  

Naturstyrelsen har offentliggjort forslag til kommuneplantillæg til Ringkøbing-Skjern kommune om opførsel af 4 forsøgsvindmøller på 200 meters højde ved Velling Mærsk, få kilometer nord for Stauning Lufthavn.

Forslaget vil medføre en alvorlig forringelse af flyvesikkerheden og kraftigt reducere anvendeligheden af Stauning Lufthavn.

Risikovurderingen er behæftet med alvorlige fejl og mangler og når Trafikstyrelsen konkluderer, at en gennembrydning på omtrent 150 meter af de internationalt definerede beskyttelsesflader for en lufthavn (ICAO Annex 14 fladerne) ikke har negative konsekvenser for flyvesikkerheden, så må der stilles alvorligt spørgsmålstegn ved Trafikstyrelsens varetagelse af samme.

Med denne nye tilgang fra Trafikstyrelsens side er ikke blot flyvesikkerheden i fare - også en stor del af Danmarks provinsflyvepladser må anses for at være i overhængende fare for at blive reduceret til ”hobby-flyveplader” uden udviklingspotentiale.


Læs mere her

 
      DMU Tur 2015

  

Veloverstået DMU tur til Strassbourg i strålende solskin.
Alle er forhåbentligt kommet godt hjem.
Ovenstående foto er taget at et medlem af den franske 
flyveklub og viser en del af de parkerede danske fly.


Der kan fås adgang til 144 billeder taget på turen af Knud Nielsen. Send en e-mail til elek<a>fiber.dk
Udskift <a> med  @
Så sendes der en invitation til en dropbox


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyheder
24-05-16
Horsens Flyveklub fylder 50 år. Klik her
11-05-16
Naviar har udgivet PDF folder med information og  vejledning om flyvning i dansk luftrum. Klik her
27-04-16
Seneste nyt fra Havarikommissionen
Klik her
06-04-16
Læs seneste nyt fra DMU her
07-03-16
Senest nyt fra European Powered Flying Union. Klik her
21-12-15
Krav til VFR flyvning om natten lempes i ny AIC. Klik her
08-12-15
Desværre blev DMU formandsmødet aflyst pga. for få tilmeldte. DMU's bestyrelse har i stedet udsendt en orientering om nogle af de aktiviteter der foregår. Klik her
17-11-15
Nye regler for hændelses-rapportering. Klik her
12-10-15
Forbud mod opsendelse af skylanterner uden tilladelse. Klik her
10-08-15
Som DMU medlem kan du få rabat på SkyDemon licens.
Læs mere her
Venteliste: 
4 på venteliste
Der mangler 4 bestillinger. 
18-05-15
Naviair overtager udsendelse af AIC-nyhedsbreve.
Ny tilmelding nødvendig. Klik her
07-05-14
Ny rabataftale på fly vedligehold se mere her Medlemsfordele

© Design-Line DanmarkLicensed by Dansk Motorflyver Union V.5.4-26-1378775 
Velkommen Om DMU BLIV MEDLEM  Bestyrelsen  Kontingent  Crew Card  Medlemsklubber  Arkiv  Vedtægter  DMU sport  Kontakt Unionshåndbog Generelt  Organisation  Forsikringer  Materiel - Vedligehold  Flyvevirksomhed  Uddannelse  Sport  Flyvesikkerhed  Medical   Blanketter-litteratur  PPL prøver / teori Bestil PPL (A) flyveprøve  Kontrollanter  Internt - kontrollanter  Formularer  PPL teori  Registered Facility  Seneste nyheder  Medlemsfordele Ansøg om Shell kort  Jeppesen Jeppview IFR  SkyDemon  HRS hotelbooking  Brændstof Afgiftsfri flyvning  Refusion  Refusion - udland  Afgiftssatser  Nyhedsbreve  Arkiv   Møder  CAMO Vejledning om CAMO  Forsikring Kun for medlemmer Vejledning Birdstrike  Kaburatoris  VMC into IMC  Sprogtest  Stevns Klint   Vinterflyvning  Flyets dokumenter  ELT fejlaktivering  Security  Vulkansk aske  DMU tur 2016 Tallinn  2015 Strasbourg  2014 Warszawa  2013 Görlitz  2012 Budweis  2011 Ålandsøerne  2010 Koblenz  2009 Dubnica  2008 Ashford  2007 Gotland  2006 Amiens  2005 Friderikshafen  2004 Krakov  2003 Bremerhafen  2002 Ausburg  2001 Luxemborg  "Kaffe på kanden" Kalender EM i gummistøvlekast  Flyvepladser Flyvepladser i Europa  Køb & Salg Links Bestyrelsesside Arkiv - referater  Høringer   Budget  Div. mødereferater  Rejsegodtgørelse  DMU ATO ATO Manualer  Instruktører  Luftfartøjer  Faciliteter  SOP  Teori syllabus  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark